Hopp direkte til innhold

Seminar

AdeB-dagene: Sivilprosess

  • Tid: 01. desember 2021 09:15 - 11:00
  • Sted: Arntzen de Besche, Bygdøy allé 2, Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Registrering og servering fra kl. 09:00

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i sivilprosess i våre lokaler i Bygdøy allé 2.

For å sikre at våre manuduksjoner er mest mulig eksamensrelevante, bytter vi tema på AdeBs manuduksjon i sivilprosess. Bakgrunnen er at det opprinnelige temaet «ett eller flere krav» allerede har inngått som del av den obligatoriske gruppeoppgaven som ble gitt i høst. 

Våre partnere Andreas Nordby og Wenche Maartmann-Moe foredrar om temaet «Bevis». Manuduksjonen vil dreie seg om tvistelovens alminnelige regler om bevis, bevisføring, bevisforbud og bevisfritak. 

Andreas har blant annet fire års erfaring fra Justisdepartementets lovavdeling, har utgitt bok om gruppesøksmål og leder Arntzen de Besches avdeling for tvisteløsning i Oslo. Wenche har bred kunnskap om kontraktsrett og tvisteløsning. Hun har også erfaring som voldgiftsdommer, er sertifisert mekler, og sitter i et meklingsutvalg for større tilvirkningskontrakter.  

Vi følger til enhver tid gjeldende smittevernregler og retningslinjer for arrangementer. Vi ber om at deltakere på våre arrangementer holder seg oppdatert på hvilke retningslinjer som gjelder, og følger disse ved deltakelse på våre arrangementer.

Vi gleder oss!

Kontaktpersoner