Hopp direkte til innhold

Seminar

AdeB-dagene: Folkerett

  • Tid: 26. november 2021 09:15 - 11:00
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Registrering og servering fra kl. 09:00

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i folkerett i våre lokaler i Bygdøy allé 2.

Vår advokater Aleksander Dypvik Myklebust og Øystein Skotheim foredrar om temaet «Statssuverenitet og forbudet mot bruk av makt».

Aleksander har bred erfaring innenfor internasjonal rett og folkerett, særlig gjennom arbeid med grensekryssende energirett og bistand til lavinntektsland med fremvoksende energisektorer. Han har også erfaring som rådgiver på Stortinget. Øystein er spesialisert innenfor folkerett og har også mange års erfaring som politisk rådgiver på Stortinget. 

Vi følger til enhver tid gjeldende smittevernregler og retningslinjer for arrangementer. Vi ber om at deltakere på våre arrangementer holder seg oppdatert på hvilke retningslinjer som gjelder, og følger disse ved deltakelse på våre arrangementer.

Vi gleder oss!

 

Kontaktpersoner