Hopp direkte til innhold

Sviktende økonomi i næringsleieforhold

  • Tid: 11. juni 2020 09:00 - 10:00
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Ingen deltakeravgift

Hva bør utleier og leietaker tenke på dersom økonomien svikter hos leietaker i næringsleieforhold? Og hvordan er reglene dersom leietaker i verste fall går konkurs? Hva er utleier og konkursboets stilling ved konkurs hos leietaker? Og hvilke muligheter vil utleier ha til å få dekket sitt krav på husleie, erstatning for gjenværende leietid, kostnader til opprydding, mv., og hvordan fremmes krav under leiegarantiene?

Vi vil foreta en gjennomgang av de aktuelle reglene på området og komme med praktiske anbefalinger for både utleiere og leietakere.

Foredragsholdere er advokat Erlend L. Solberg og Kristin Wist fra Arntzen de Besches avdeling for Næringseiendom i Trondheim. 

Vi har valgt å avlyse webinaret.

Kompetanse

Kontaktpersoner