Hopp direkte til innhold

Kontraktsinngåelse og prising av koronarisiko

  • Tid: 04. juni 2020 09:00 - 10:00
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Ingen deltakeravgift.

Myndighetstiltak i inn- og utland er har ført til stor usikkerhet ved leverandørs evne til å levere til ønsket tid. Frem til nå har det vært mye fokus på hvordan man skal forholde seg til force majeure i eksisterende kontrakter. Et mer aktuelt tema i disse dager er hvordan man skal prise risikoen i kontrakten som følge av leveringsusikkerhet ved fremtidige kontraktsinngåelser.

Vi vil ta for oss generelle råd i kontraktprosessen, og mer spesielt hvordan bedriftene skal prise risikoen i enkeltkontrakter. Et annet spørsmål er hva man som innkjøper skal måtte finne seg i av vilkår, og hvordan kan man best skal ivareta sin interesser i kontraktsforhold.

Foredragsholdere er advokatene Ole S. Moe og Bertil Møller Fyrileiv. De er begge tilknyttet Arntzen de Besche sin entrepriseavdeling i Trondheim, og arbeider daglig med rådgivning knyttet til kontrakter. 

Vi har valgt å avlyse webinaret.

Kompetanse

Kontaktpersoner