Hopp direkte til innhold

Seminar

Kapitalinnhentinger i Vest

  • Tid: 12. oktober 2020 10:00 - 11:00
  • Sted: Digitalt. Link sendes til deltakerne i forkant.
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Ingen deltakeravgift.

Det er en klar trend i Rogalandsregionen i retning av at vekstselskap innenfor tradisjonell og nye deler av økonomien velger å oppkapitalisere selskapet ved å hente kapital fra et større antall aksjonærer og hvor det etableres en fri omsetning av aksjene i forlengelsen. Når man velger en slik kapitaliseringsstrategi er det flere formelle aspekt som må hensyntas for å effektivt finne riktig struktur for kapitalinnhentingen.

Helt sentralt er det å ha klart for seg når det foreligger prospektplikt samt hvilke unntak fra prospektplikt som eventuelt kan benyttes.

Et hovedskille er videre om det vurderes som nødvendig for å få «rette investorer» samt riktig pris i emisjonen, at det samtidig foretas en notering på Merkur Market eller en fullskala børsnotering. Vi bistår løpende aksjeutstedende selskap, meglerhus og investorer med valg av slik emisjonsstruktur og har bistått ved flere noteringsprosesser ved Merkur Market den siste tiden.

Velkommen til webinar 12. oktober med partner Jens Bauman Melberg og Per Kristian Ramsland ved vårt Stavanger-kontor, hvor de rettslige hovedtrekkene i følgende vil gjennomgås:

        (i) valg av kapitaliseringsform

        (ii) prospektplikt og unntak som kan benyttes

        (iii) Noteringsprosessen for Merkur Market.

 

Påmeldingsfristen er utløpt. Ta kontakt med Thomas Karlsen på hvis du ønsker å motta link til webinaret. 

Kompetanse

Kontaktpersoner