Hopp direkte til innhold

Seminar

Entrepriseskolen: Entrepriseretten i et nøtteskall: de ulike entrepriseformene

  • Tid: 25. august 2020 08:30 - 10:00
  • Sted: Online, eller Kongsgårdbakken 1, Stavanger
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Ingen deltakeravgift

Arntzen de Besche Advokatfirma inviterer til seminarrekke i Stavanger rettet mot alle som driver med bygg, anlegg og entreprise. Den første samlingen avholdes 25. august, hvor temaet er "Entrepriseretten i et nøtteskall: de ulike entrepriseformene"

Problemstillinger som gjennomgås på første samling er.

Organisering av byggeprosjektet og valg av kontraktsmodell 

Det vil avholde samlinger ca. én gang i måneden. Dersom koronasituasjonen og andre forhold tillater det, vil seminarene bli gjennomført som frokostseminarer i våre lokaler i Stavanger sentrum. Dersom gjennomføring av fysiske seminarer blir vanskelig, vil seminarene bli avholdt elektronisk.

Formålet med seminarrekka er å gi en grunnleggende og overordnet innføring i entrepriseforholdets rettslige sider, med fordypning i en del problemstillinger som erfaringsmessig er særlig praktiske. Seminarrekka vil dermed kunne passe både for dem som er relativt nye innenfor bygg- og anleggsbransjen og for dem som har lang erfaring. Seminarrekka vil videre ta for seg entrepriseforholdets livsløp fra fødsel til død, og vil dermed behandle problemstillinger knyttet til forhandling og inngåelse av avtaler, oppfølging av avtaleforholdet i byggeperioden, samt lukking av utestående forhold etter at byggeperioden er over.

Vi tilbyr deltakerbevis til alle som har fulgt seminarrekka. I etterkant av hver samling vil du motta kursdokumentasjonen som ble gjennomgått.

Kompetanse

Kontaktpersoner