Hopp direkte til innhold

AdeB Forum våren 2020

Vi inviterer til AdeB Forum i Oslo, Stavanger og Trondheim, hvor vi skaper en plattform for HR ledere og andre med HR-relaterte oppgaver. Forumet er praktisk rettet og har som formål å drøfte aktuelle arbeidsrettslige temaer og problemstillinger på et faglig høyt nivå.

AdeB Forum har nå eksistert i 2 år og vi gleder oss til å møte dere i tiden fremover for å gjennomgå og dele erfaringer rundt aktuelle arbeidsrettslige temaer og problemstillinger. Denne våren tar vi for oss temaene praktisk håndtering av omorganisering og nedbemanning, og praktisk håndtering av sykemeldte ansatte. 


Praktisk håndtering av omorganisering og nedbemanning – tips og råd

De aller fleste arbeidsgivere har gjennomgått små og store endrings- og nedbemanningsprosesser. Omtrent like mange har opplevd at prosessen ikke er lett å gjennomføre og at en rekke utfordringer dukker opp underveis. 

Vi bygger videre på forrige AdeB Forum - denne gang med praktiske tips og råd i forbindelse med oppsigelse på grunn av arbeidsgivers forhold. Vi skal se nærmere på hvilke grep man kan gjøre for å sikre en best mulig saksbehandling i omorganiserings- og nedbemanningsprosesser, og som kan redusere risikoen for konflikt og etterfølgende rettssak.

OSLO
Tid: 18. mars kl. 09.00-11.00, servering fra kl. 08.30.
Sted: Arntzen de Besche, Bygdøy Allé 2, Oslo
Meld deg på her.

TRONDHEIM
Tid: 24. mars kl. 09.00-11.00, servering fra kl. 08.30. NB! Vi har ny besøksadresse.
Sted: Arntzen de Besche, Beddingen 16 (3. etasje), 7042 Trondheim
Meld deg på her.

STAVANGER
Tid: 16.april kl. 09.00-11.00, servering fra kl. 08.30.
Sted: Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger
Meld deg på her.


Praktisk håndtering av sykemeldte ansatte

Sykefravær hos ansatte kan skape store utfordringer for arbeidsgiver. Vi opplever at mange synes det er krevende å manøvrere slike saker gjennom et tettvevd nett av regler, og inviterer til et praktisk rettet seminar med tips og råd knyttet til sykemeldte ansatte.

Denne gangen ser vi både på håndtering av korte og lange sykefraværsperioder.

TRONDHEIM
Tid: 2. juni kl. 09.00-11.00, servering fra kl. 08.30. NB! Vi har ny besøksadresse.
Sted: Arntzen de Besche, Beddingen 16 (3. etasje), 7042 Trondheim
Meld deg på her.

STAVANGER
Tid: 4. juni kl. 09.00-11.00, servering fra kl. 08.30.
Sted: Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger
Meld deg på her.

OSLO
Tid: 11. juni kl. 09.00-11.00, servering fra kl. 08.30.
Sted: Arntzen de Besche, Bygdøy Allé 2, Oslo
Meld deg på her.

Kompetanse

Kontaktpersoner