Hopp direkte til innhold

Seminar

AdeB Forum Trondheim (seminaret er utsatt) - Praktisk håndtering av omorganisering og nedbemanning – tips og råd

  • Tid: 24. mars 2020 09:00 - 11:00
  • Sted: Våre nye lokaler i Beddingen 16 (3. etasje), Trondheim
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Frokost/registrering fra kl 08.30. Ingen deltakeravgift.

De aller fleste arbeidsgivere har gjennomgått små og store endrings- og nedbemanningsprosesser. Omtrent like mange har opplevd at prosessen ikke er lett å gjennomføre og at en rekke utfordringer dukker opp underveis.

Vi bygger videre på forrige AdeB Forum - denne gang med praktiske tips og råd i forbindelse med oppsigelse på grunn av arbeidsgivers forhold. Vi skal se nærmere på hvilke grep man kan gjøre for å sikre en best mulig saksbehandling i omorganiserings- og nedbemanningsprosesser, og som kan redusere risikoen for konflikt og etterfølgende rettssak: 

«AdeB Forum - Praktisk Arbeidsrett» skaper en plattform for HR ledere og andre med HR-relaterte oppgaver. Forumet er praktisk rettet og har som formål å drøfte aktuelle arbeidsrettslige temaer og problemstillinger på et faglig høyt nivå. Les mer om forumet her.

NB! Vi har nylig flyttet inn i nye lokaler. Den nye adressen er Beddingen 16 (3. etasje), Trondheim. 

Kompetanse

Kontaktpersoner