Hopp direkte til innhold

Seminar

AdeB Forum Stavanger - Praktisk håndtering av omorganiserings- og nedbemanningsprosesser i lys av koronasituasjonen

  • Tid: 04. juni 2020 09:00 - 11:00
  • Påmeldingsfristen er utgått

I tiden fremover vil dessverre mange selskaper se at tiltakene i forbindelse med koronapandemien påvirker næringslivet i så stor grad at det vil bli nødvendig med nedskjæringer og/eller omorganiseringsprosesser. Hva er det viktig å huske på nå og hvordan bør prosessen gjennomføres?

Vi bygger videre på forrige AdeB Forum - denne gang med praktiske tips og råd i forbindelse med oppsigelse på grunn av arbeidsgivers forhold. Vi skal se nærmere på hvilke grep man kan gjøre for å sikre en best mulig saksbehandling i omorganiserings- og nedbemanningsprosesser, og som kan redusere risikoen for konflikt og etterfølgende rettssak: 

«AdeB Forum - Praktisk Arbeidsrett» skaper en plattform for HR ledere og andre med HR-relaterte oppgaver. Forumet er praktisk rettet og har som formål å drøfte aktuelle arbeidsrettslige temaer og problemstillinger på et faglig høyt nivå. Les mer om forumet her.

Kompetanse

Kontaktpersoner