Hopp direkte til innhold

Seminar

AdeB Forum Oslo: De vanskelige sykefraværssakene – oppfølging, tilrettelegging og oppsigelse

  • Tid: 08. oktober 2020 09:00 - 11:00
  • Sted: Digitalt. Informasjon kommer.
  • Påmeldingsfristen er utgått

God håndtering av sykefravær er avgjørende for en velfungerende arbeidsplass – både for å holde produksjonen oppe, for å hindre slitasje på andre ansatte, for å sikre forutsigbarhet i arbeidet og for at arbeidstakerne skal føle seg ivaretatt. Sykdom hos en arbeidstaker kan innebære en belastning både for arbeidstaker og arbeidsgiver og kan medføre en krevende prosess for arbeidsgiver som skal leve opp til idealet om et inkluderende arbeidsliv. Det er derfor viktig med riktig og forsvarlig saksbehandling i sykefraværssakene.

På denne første samlingen av AdeB Forum denne høsten vil vi gå igjennom hvordan arbeidsgiver kan manøvrere seg gjennom et tettvevd nett av lovregler i både arbeidsmiljøloven og folketrygdloven og belyse problemstillingene med praktiske eksempler og rettspraksis. I tillegg ønsker vi å gi noen praktiske tips og råd knyttet til sykefraværsoppfølgingen og ting man bør tenke på ved utformingen av dokumentasjon. Vi skal blant annet gjennomgå følgende: 

Som alltid oppfordrer vi deltagerne til å bidra med innspill og spørsmål, og å dele sine erfaringer.

Arrangementet gjennomføres digitalt via Zoom. Link sendes ut til de påmeldte dagen før webinaret.

Kompetanse

Kontaktpersoner