Hopp direkte til innhold

Seminar

AdeB-dagene - webinar: EØS-rett

  • Tid: 27. april 2020 09:15 - 11:00
  • Påmeldingsfristen er utgått

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter til manuduksjon i EØS-rett. Manuduksjonen gjennomføres som webinar. Vi vil sende ut link til webinaret per e-post til alle påmeldte deltakere dagen før.

Partner Espen I. Bakken foredrar om «Betydningen av EØS-rett i norsk rett».

Espen I. Bakken er ekspert på EØS-rett, og har bakgrunn fra både EFTA-domstolen og EFTAs overvåkningsorgan ESA i Brussel.

Manuduksjonen vil gi et helikopterblikk over – og drøfte – aktuelle og eksamensrelevante problemstillinger som EØS-retten reiser.

Vi gleder oss!

Kontaktpersoner