Hopp direkte til innhold

Seminar

Workshop i praktisk kommunal saksbehandling

  • Tid: 07. februar 2020 08:00 - 13:00
  • Sted: Beddingen 16, Trondheim
  • Påmeldingsfristen er utgått

Arntzen de Besche Advokatfirma AS har gleden av å invitere kommunalt ansatte til workshop i praktisk saksbehandling. Workshopen vil ledes av advokater med lang erfaring som rådgivere i og for kommunal sektor.

Berit Svensli Solseth har vært advokat i 13 år, herunder som kommuneadvokat i Trondheim kommune. Hun har i tillegg 14 års erfaring som dommer. Tor Kristian Lånke har 14 års erfaring som advokat, og hvor en stor del av hans virke de 10 siste årene har vært for kommunale klienter innenfor områdene entrepriserett, offentlige anskaffelser, forvaltningsrett/plan- og bygningsrett og fast eiendoms rettsforhold. Ida Ødegaard og Ragnhild Strøm Kleven bistår i all hovedsak offentlige klienter og da ofte i spørsmål knyttet til saksbehandling. Ida har også praktisk politisk erfaring gjennom å møte som bystyrerepresentant i Trondheim kommune. Tor Kristian, Berit Ida og Ragnhild er viktige ressurser i firmaets samlede team på 15 advokater som jobber med forvaltningsrett. 

Ideen til workshopen har kommet gjennom vårt daglige samarbeid med dere. Vi registrerer stadig at dere møter felles utfordringer på sak og i saksbehandlingen, og en workshop vil være en god arena for felles refleksjon og læring. Vår ambisjon er at workshopen skal være et bidrag til kommunens kontinuerlige arbeid med økt kvalitet og effektivitet i saksbehandlingen.

Fra 1. januar 2020 har Arntzen de Besche flyttet inn i nye og større lokaler på Solsiden i Trondheim. Vi benytter muligheten til å realisere ideen om en workshop med utvalgte «gjengangertema» fra kommunal saksbehandling. Målet for dagen er å videreutvikle bevisstheten omkring kommunens mange roller og sammenhengen mellom de forskjellige roller og krav til saksbehandlingen. Videre er det et mål å videreutvikle forståelsen for grunnleggende og ufravikelige krav til saksbehandlingen og konsekvenser og handlingsalternativer når ting ikke går helt som de skal. De enkelte foredragsholdere vil redegjøre for de rettslige utgangspunkter og belyse sine poenger gjennom praktiske eksempler fra den kommunale sfære (selvfølgelig uten å bryte taushetsplikten). Deltakerne er hjertelig velkommen til å sende inn spørsmål på forhånd og/eller stille spørsmål underveis.

Vi inviterer til workshop i våre lokaler i Beddingen 16 i Trondheim fredag 7. februar 2020 klokken 08.00 – 13.00. Det faglige innholdet i workshopen strekker seg fra klokken 08.30 til 12.00.

Program for dagen

08.00 – 08.30    Morgenkaffe

08.30 – 09.50    Sentrale utgangspunkter; 

                                   • Offentlig myndighet vs kommunens privatautonomi

                                   • God forvaltningsskikk; særlig om utredningsplikten og veiledningsplikten

                                   • Habilitet

10.00 – 10.30    Saksbehandling av lokale forskrifter

10.30 – 11.00    Saksbehandling av innsynskrav

11.10 – 12.00    Klage og omgjøring

12.00 – 13.00    «Grab and go» lunch for de travle. De som har tid kan bli igjen å fortsette diskusjonen med kolleger og foredragsholdere. 

Workshopen passer for kommunale ledere og mellomledere samt rådgivere/seniorrådgivere i rådmannens stab.

Deltakeravgift

Deltakeravgiften er kroner 800 pr person. Vi har plass til 40 deltakere og praktiserer som utgangspunkt førstemann til mølla, men forbeholder oss retten til å sørge for at alle kommuner som ønsker det blir representert. Påmelding kan gjøres ved å benytte denne linken innen 31. januar 2020. Spørsmål som deltakerne ønsker å sende inn før workshopen kan sendes til .

Kontaktpersoner