Hopp direkte til innhold

Seminar

Morgenseminar: Aksjonærkonflikter - forebygging og løsning

  • Tid: 06. juni 2019 08:45 - 10:30
  • Sted: Arntzen de Besches, Kongsgårdbakken 1, Stavanger
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Lett servering og registrering fra kl 08.00. Ingen deltakeravgift.

Arntzen de Besche inviterer til seminar om aksjonærkonflikter. Vi vil belyse typetilfeller, forebygging og løsning. Seminaret avholdes torsdag 6. juni 2019 i våre lokaler i Kongsgårdbakken 1 i Stavanger.

Konflikter mellom aksjonærer eller aksjonærgrupper er en gjenganger. Slike konflikter kan knytte seg til ulike oppfatninger om den videre utviklingen av et selskap, til ulike former for favorisering av enkeltaksjonærer, til aksjonærenes ulike evne eller vilje til å bidra til videre utvikling, til feil og dårlig ledelse mv.

Partene angriper gjerne situasjonen med å varsle om bruk av rettslige virkemidler som granskning, krav om erstatning mv. Vi ser på hvor potente disse virkemidlene egentlig er.

Konflikter mellom aksjonærer kan være krevende for de involverte og negative for selskapet. På vårt seminar i Stavanger den 6. juni 2019 vil Jens Baumann Melberg og Reidar Smedsvig belyse problemstillinger knyttet til typetilfeller, forebygging og løsning av slike konflikter.

Formålet med seminaret er å:

(a) gjennomgå de klassiske typetilfellene innenfor aksjonærkonflikter i lys av dagens rettstilstand, 

(b) redegjøre for hva som kan gjøres på forhånd for å redusere muligheten for at konflikter oppstår eller eskalerer til et vesentlig problem, og

(c) analysere hvilke virkemidler aksjonærene har for å ivareta sine interesser og løse konflikter på en praktisk måte.

Foredragsholdere

Vi har gleden av å invitere alle med interesse for eierstyring og aksjonærforhold, og ser frem til gode innlegg og diskusjoner om de klassiske problemstillingene. 

Kompetanse

Kontaktpersoner