Hopp direkte til innhold

Seminar

Lov og ledelse i endringsprosesser

  • Tid: 09. mai 2019 08:30 - 12:00
  • Sted: Arntzen de Besche, Bygdøy Allè 2, Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått

- En workshop om hvordan man som leder kan bruke det rettslige handlingsrommet og forskningsbasert endringskompetanse til å gjennomføre endringsprosesser på en effektiv måte.

Kurset er først og fremst rettet mot ledere som jobber med strategi, drift, HR, personalansvar, kompetanseutvikling, innovasjon o.l.

På kurset vil du lære mer om:

Foredragsholdere

Tor Berntsen er organisasjonspedagog og har 15 års erfaring med lederutvikling og rådgivning. Tor er opptatt av den menneskelige faktoren i arbeidslivet og har evne til å formidle budskap slik at folk opplever å bli respektert og motivert til å handle. 

Agathe Løwenborg er partner i Arntzen de Besche sin arbeidslivsavdeling, og bistår arbeidsgivere og ledere på alle nivåer med rådgivning knyttet til blant annet forhandlinger, omstillingsprosesser, virksomhetsoverdragelser og enkeltstående personalsaker, herunder særlig knyttet til oppfølging av ansatte.

Emily Sandnes er fast advokat i Arntzen de Besche sin arbeidslivsavdeling og bistår bedrifter med arbeidsrettslige spørsmål. Hun har erfaring fra flere omstillings- og omorganiseringsprosesser, herunder som rådgiver og innleid ressurs.

Kursavgift

Det er en kursavgift på 3000,-. Faktura tilsendes i etterkant av seminaret. Frokost serveres.  

Avmelding innen en uke før kurset vil ikke belastes. Avmelding etter dette vil bli belastet med halvparten av kursavgiften.

Vi kan også komme til dere for avholdelse av kurs, og vil da ha mulighet til å skreddersy programmet. Pris avtales. Vi kan også tilby rabatterte priser dersom flere ledere ønsker å delta i workshopen.

Dersom du er nysgjerrig på dette kurset, anbefaler vi deg å ta spørreundersøkelsen «Endringsmodenhet Indeks», for å få nærmere innsikt i temaene kurset berører samt et innblikk i hvilke tanker du har om slike prosesser. Sammenlign gjerne resultater før og etter kurset for å se om det har skjedd en utvikling.

Kontaktpersoner