Hopp direkte til innhold

Seminar

I kjølvannet av Fosenlinjen - Hva nå? Ground-breaking news or business as usual

  • Tid: 22. oktober 2019 09:00 - 11:00
  • Sted: Arntzen de Besche, Bygdøy Allé 2, Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Ingen deltakeravgift. Frokost/registrering fra kl 08.30.

I løpet av de siste årene har Fosenlinjen vært på leppene til “alle” i anskaffelsesmiljøet. Høyesterett har nå sagt sitt. Anbud 365 og Arntzen de Besche inviterer derfor til frokostseminar om erstatning for brudd på anskaffelsesregelverket, som står sentralt i Fosenlinje-saken.

Vi vil gå grundig inn i premissene for saken, setter saken inn i sin rette kontekst og ser hva dommen betyr for fremtiden. Sakskomplekset inneholder, i tillegg til vilkårene for tap av fortjeneste også tap for utgifter til deltakelse og såkalt sjansetap. Vi vil også stille spørsmålet ved kostnadene forbundet med en slik prosess. I tillegg til Fosensaken er det også et par nye avgjørelser vedr. erstatning og ugyldighet som vi vil se på, henholdsvis Rauma og Herøy.

Vi ser frem til å dele våre erfaringer og kunnskap med en fullsatt sal.

Foredragsholdere vil være Kristine Farestvedt Nesse, Frida May Behrens og Espen Bakken fra Arntzen de Besche Advokatfirma.

Kompetanse

Kontaktpersoner