Hopp direkte til innhold

Seminar

Høstkonferansen 2019

  • Tid: 13. november 2019 13:00 - 17:00
  • Sted: Arntzen de Besche, Bygdøy Allé 2, Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Lett lunsj fra kl 12.00, og tapas fra kl 17.00.

Siden forrige høstkonferanse er norsk vindkraft blitt minst like konkurransedyktig, og det er blitt enda tydeligere at den største flaskehalsen for utbygging er blitt tilgang på endelige konsesjoner, ikke mangelen på statsstøtte. Mens debatten om arealbruk, klima og miljøvern går høyt har OED hatt NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på høring – og konkludert med at det ikke skal utpekes områder for vindkraft, mens konsesjonssystemet skal forbedres. Hva betyr det i praksis? Hvordan vil regjeringens vindkraftpolitikk se ut? Hvor vil konsesjonene komme, og hvilke krav vil NVE stille når konsesjonsbehandlingen starter opp igjen? Får vi på plass et skattesystem som sikrer lønnsomhet og forutsigbarhet i forholdet mellom utbygger og vertskommuner? Hva skal til for å sikre en langsiktig utvikling av havvind?

Vi tar debatten om konsesjonene, skattepolitikken og hever også blikket til landene rundt oss – hvordan ser vindkraftplanene ut hos våre europeiske naboer? Som vanlig lover vi politisk debatt, faglig ekspertise, mingling og tapas!

Som vanlig lover vi politisk debatt, faglig ekspertise, mingling og tapas.

Arrangørene forbeholder seg retten til å prioritere medlemsbedrifter i Norwea samt myndighetsrepresentanter ved stor interesse.

Det er ingen deltakeravgift. 

Program

12:00 – Lunch, mingling og registrering

13:00 

HOVEDINNLEGG

Vindkraft frem mot 2030: Europeiske perspektiver og havvind

Neste generasjons prosjekter: Lokal forankring, lavt miljøavtrykk og bærekraftig skattesystem?

Debatt - bransjeinnlegg - konklusjoner

 

Mottagelse

17:00 Velkommen til mottagelse i Arntzen de Besche sin møteromsavdeling

 

Venteliste

Kompetanse

Kontaktpersoner