Hopp direkte til innhold

Forum for konsernadvokater

Vi har gleden av å invitere deg til Forum for konsernadvokater. Forumet har som mål å skape en plattform for konsernadvokater. Forumet skal være praktisk rettet og tar for seg de temaer og problemstillinger konsernadvokater møter i dag, og ser nærmere på muligheter og utfordringer som kommer i tiden fremover.

Rollen som konsernadvokat er i stadig endring med et økende fokus fra toppledelsen og styret innenfor områder som blant annet compliance, personvern, datasikkerhet, digitalisering, kunstig intelligens og god virksomhetsstyring. Det gir nye muligheter og stiller samtidig høyere krav til konsernadvokater.

Ved å delta på samlingene får du faglig påfyll og en mulighet til å dele og diskutere erfaringer med andre konsernadvokater. Hver samling vil ha et overordnet tema og innledere vil være en kombinasjon av advokater i Arntzen de Besche og personer fra norsk næringsliv.

Samlingene starter kl 17 og varer til kl 19.30. Samlingene er gratis og det serveres mat og forfriskninger. Det er lagt opp til fire samlinger i 2018 – to før sommeren og to etter sommeren.

Påmelding til samlingene gjøres ved å melde seg på via linkene nedenfor.

***

SAMLING 1

Hvordan håndtere varslinger og bekymringsmeldinger om kritikkverdige forhold

Varslinger og bekymringsmeldinger om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen – eller andre arenaer i tilknytning til virksomheten – kan ofte være krevende å saksbehandle. Den som varsler kan ha sterke meninger om hvordan bedriften skal håndtere saken, og behov for «å eie varslingen», men arbeidsgiver må ta hensyn til en rekke kryssende interesser. Foredraget vil ha fokus på å belyse hvordan arbeidsgiver skal sikre at varslinger, bekymringsmeldinger og andre signaler om kritikkverdige forhold blir fanget opp og håndtert på en god og måte.

Foredragsholdere:

Håvard Sandnes og Agathe Løwenborg er begge partnere i vår arbeidslivsavdeling. De har bred erfaring knyttet til arbeidsrettslige spørsmål, og arbeider daglig med ulike problemstillinger knyttet til varsling og bekymringsmeldinger. Advokatene vil dele hvordan slike varsler/bekymringsmeldinger best bør håndteres fra arbeidsgivers side for å sikre en smidig prosess.

Thomas Hansen har doktorgrad i psykologi og har forsket på sosial påvirkning og gruppeprosesser. Han har erfaring fra konsulentbransjen og har blant annet arbeidet med konflikthåndtering i organisasjoner. Hansen tiltrådte nylig som HR-direktør i Arntzen de Besche.

Tid og sted: 24. april kl 17.00-19.30 i våre lokaler i Bygdøy Allé 2, Oslo.

Meld deg på her.

***

SAMLING 2

Hvordan samarbeide med startups og nyskapingsmiljøer?

Startups og nyskapingsmiljøer (inkubatorer, akseleratorer m.v) er en betydelig kilde til økt konkurransekraft og omstillingsevne for norsk næringsliv. For etablerte virksomheter vil et godt samarbeid med oppstartsselskaper kunne gi tilgang til ny teknologi og nye markedsmuligheter, men dette krever at man er i stand til å legge til rette for gode samarbeidsformer basert på tillit og transparens.

Vi vil se nærmere på hvilke utfordringer etablerte virksomheter vil møte i samarbeidet med startups og hvilke krav som stilles til samarbeidskulturen i et vellykket partnerskap. Vi vil også se nærmere på ulike kontraktsmodeller som kan støtte opp under målsetningen om et likeverdig og tillitsbasert samarbeid.

Foredragsholdere:

Rolf Assev er co-founder og partner i StartupLab i Oslo; en av nordens ledende nyskapingsmiljøer. StartupLab har, gjennom Founders Fund, investert i nærmere 40 startups, blant annet Remarkable, No Isolation og Huddly. Rolf var ansatt i Opera Software i mer enn 12 år og var dermed med på reisen fra 12 til 750 ansatte og mer enn 300 millioner aktive brukere.

Tommy Dahlen er partner i Arntzen de Besche og er tilknyttet vår markedsgruppe for Teknologi og Innovasjon. Tommy har også en stilling som Universitetslektor II ved NTNU Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse. Han har i 20 år vært strategisk og juridisk rådgiver for både oppstartsselskaper, investorer og etablerte virksomheter og har bred erfaring med problemstillingene fra flere ulike perspektiver.

Tid og sted: 14. juni kl 17.00-19.30 i våre lokaler i Bygdøy Allé 2, Oslo.

Meld deg på her.

Kontaktpersoner