Hopp direkte til innhold

Seminar

Everyday innovation in big organizations

  • Tid: 19. september 2019 09:00 - 11:00
  • Sted: Arntzen de Besche, Bygdøy allé 2, Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Ingen deltakeravgift. Det serveres frokost fra kl 08.30.

Arntzen de Besche og iProsess inviterer til frokostseminar torsdag 19. september 2019. Tema for seminaret er "Everyday innovation in big organizations".

Hvorfor mislykkes 70 % av alle innovasjonsprosjekter? Hva er de største tidstyvene og fallgruvene? Og hvordan kan man håndtere endringsprosesser og innovasjonsprosjekter på en hensiktsmessig måte? 

Simon Hill, som har mangeårig erfaring med å utvikle innovasjonsverktøy for bedrifter og som daglig jobber med disse problemstillingene, vil dele av sine erfaringer knyttet til innovasjon og kulturbygging i virksomheter, og hvordan man kan sikre at riktige personer involveres.

I tillegg vil Tor Berntsen belyse ytterligere hvordan du som leder kan motivere ansatte til å bistå med gjennomføringen av innovasjonsprosjekter, og hvordan man skal takle ulike utfordringer som kan dukke opp underveis. Agathe Løwneborg og Emily Sandnes vil også presentere hvilke juridiske rammer som gjelder for endringsprosesser og innovasjonsprosjekter – hva kan arbeidsgiver kreve at den ansatte skal delta i av innovasjonsprosjekter, kan man legge føringer på hvordan arbeidstakere utfører innovasjonsarbeid, og i hvilken grad kan slike prosjekter gjennomføres ensidig fra selskapets side

 

Kompetanse

Kontaktpersoner