Hopp direkte til innhold

Seminar

Det årlige arbeidsrettsseminaret i Stavanger

  • Tid: 29. oktober 2019 08:30 - 15:00
  • Sted: Rosenkildehuset, Strandkaien 6, 4005 Stavanger

Næringsforeningen i Stavanger og Arntzen de Besche Advokatfirma inviterer til den årlige fagdagen i arbeidsrett. Her blir det fokus på aktuelle arbeidsrettslige utfordringer og praktiske løsninger for arbeidsgiver.

Tema og problemstillinger for årets seminar vil være:

Foredragsholdere under seminarene vil være advokater i Arntzen de Besche.

Seminarene forventes godkjent som obligatorisk etterutdanning for advokater, men grunnet endringer hos Advokatforeningen må hver deltaker selv søke om å få seminaret godkjent. Regnskapsførere kan på egenhånd søke seminarene godkjent som obligatoriske etterutdanningstimer. 

Program

08.30 Registrering og kaffe

09.00 Velkommen, ved Inger Tone Ødegård, Næringsforeningen og Thomas Smedsvig, Arntzen de Besche

09.10 Nyheter i rettsutviklingen, ved Knut Marius Sture

10.40 Pause

10.55 Tilknytningsformer i arbeidslivet, midlertidig ansettelse og innleie, ved Christian Backe

11.55 Lunsj

12.40 Virksomhetsoverdragelse og individuelle rettigheter. Erververs endringskompetanse, ved Frode Martin Toftevåg

13.40 Pause

13.55 Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold, særlig om interesseavveiningen, ved Monica Furustøl og Ann Mari Winterhus-Fjeld

14.55 Oppsummering og avslutning

Påmelding 

Påmelding til seminaret gjøres på nettsiden til Næringsforeningen i Stavanger her.

 

Kompetanse

Kontaktpersoner