Hopp direkte til innhold

Seminar

AdeB Forum våren 2019

  • Sted: Våre lokaler i Oslo, Stavanger og Trondheim

Vi inviterer til AdeB Forum i Oslo, Stavanger og Trondheim, hvor vi skaper en plattform for HR ledere og andre med HR-relaterte oppgaver. Forumet er praktisk rettet og har som formål å drøfte aktuelle arbeidsrettslige temaer og problemstillinger på et faglig høyt nivå.

Dette halvåret har vi satt opp to ulike temaer; 1) Betydningen av ansiennitet i arbeidsforhold, og 2) Rustesting, innsyn i e-post og andre kontrolltiltak overfor arbeidstaker. 

Betydningen av ansiennitet i arbeidsforhold

Betydningen av ansiennitetsprinsippet ved nedbemanning og permittering har fått ny aktualitet. Dette har vært tema i den såkalte Skanska-saken, som Høyesterett behandlet 12. og 13. februar i år. Deltakerne inviteres til diskusjon om betydningen av ansiennitet i deres virksomhet, og hvilke praktiske utfordringer virksomhetene her møter.

OSLO
Tid: 28. mars kl. 09:00-11:30
Sted: Arntzen de Besche, Bygdøy Allé 2, Oslo
Meld deg på her.

STAVANGER
Tid: 26. mars kl. 09:00-11:30
Sted: Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger
Meld deg på her.

TRONDHEIM
Tid: 2. april kl. 09:00-11:30
Sted: Arntzen de Besche, Dyre Halses gate 1a, Trondheim
Meld deg på her.

 

Rustesting, innsyn i e-post og andre kontrolltiltak overfor arbeidstaker

Hvilke kontrolltiltak en arbeidsgiver kan iverksette på en arbeidsplass, er kontroversielt. På denne samlingen innleder AdeB med en oversikt over de ulike kontrolltiltakene arbeidsgivere kan benytte overfor arbeidstakere, og hvilke vilkår lovgivningen stiller. Deretter inviterer vi deltakerne til diskusjon om deres erfaringer ved bruk av de ulike kontrolltiltakene, og hvilke utfordringer de da er stilt overfor.

OSLO
Tid: 5. juni kl. 09:00-11:30
Sted: Arntzen de Besche, Bygdøy Allé 2, Oslo
Meld deg på her.

STAVANGER
Tid: 4. juni kl. 09:00-11:30
Sted: Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger
Meld deg på her.

TRONDHEIM
Tid: 12. juni kl. 09:00-11:30
Sted: Arntzen de Besche, Dyre Halses gate 1a, Trondheim
Meld deg på her.

Kontaktpersoner