Hopp direkte til innhold

Seminar

AdeB Forum, Stavanger: Rustesting, innsyn i e-post og andre kontrolltiltak overfor arbeidstaker

  • Tid: 04. juni 2019 09:00 - 11:30
  • Sted: Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger
  • Påmeldingsfristen er utgått

Hvilke kontrolltiltak en arbeidsgiver kan iverksette på en arbeidsplass, er kontroversielt. På denne samlingen innleder AdeB med en oversikt over de ulike kontrolltiltakene arbeidsgivere kan benytte overfor arbeidstakere, og hvilke vilkår lovgivningen stiller. Deretter inviterer vi deltakerne til diskusjon om deres erfaringer ved bruk av de ulike kontrolltiltakene, og hvilke utfordringer de da er stilt overfor.

«AdeB Forum - Praktisk Arbeidsrett» skaper en plattform for HR ledere og andre med HR-relaterte oppgaver. Forumet er praktisk rettet og har som formål å drøfte aktuelle arbeidsrettslige temaer og problemstillinger på et faglig høyt nivå. Les mer om forumet her.

Kompetanse