Hopp direkte til innhold

Seminar

AdeB Forum høst/vinter 2019

  • Sted: Våre lokaler i Oslo, Stavanger og Trondheim

Vi inviterer til AdeB Forum i Oslo, Stavanger og Trondheim, hvor vi skaper en plattform for HR ledere og andre med HR-relaterte oppgaver. Forumet er praktisk rettet og har som formål å drøfte aktuelle arbeidsrettslige temaer og problemstillinger på et faglig høyt nivå.

Dette halvåret har vi satt opp to ulike temaer; 1) Bonusavtaler og 2) Saksbehandling i forbindelse med oppsigelsessaker – praktiske tips og råd

BONUSAVTALER

Hva bør en bonusavtale inneholde og hvilke utfordringer kan oppstå? Våre erfarne arbeidsrettsadvokater gir praktiske råd om utforming av bonusavtaler for ansatte og hva som skal til for å beholde arbeidsgivers endringsadgang. Vi vil også se på spørsmål om feriepenger, skatt og bonusrettigheter ved fravær. Deretter inviterer vi deltakerne til diskusjon om inngåelse og praktisering av bonusavtaler, og hvilke utfordringer virksomhetene har møtt.

OSLO
Tid: 10. oktober kl. 09:00-11:00. Frokost og registrering fra kl. 08:30.
Sted: Arntzen de Besche, Bygdøy Allé 2, Oslo
Meld deg på her.

STAVANGER
Tid: 26. september kl. 09:00-11:00. Frokost og registrering fra kl. 08:30.
Sted: Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger
Meld deg på her.

TRONDHEIM
Tid: 1. oktober kl. 09:00-11:00. Frokost og registrering fra kl. 08:30.
Sted: Arntzen de Besche, Dyre Halses gate 1a, Trondheim
Meld deg på her.

SAKSBEHANDLING I FORBINDELSE MED OPPSIGELSESSAKER - PRAKTISKE TIPS OG RÅD

Alle arbeidsgivere har vært gjennom oppsigelsesprosesser, og omtrent like mange har opplevd at prosessen ikke er lett å gjennomføre og at en rekke utfordringer dukker opp underveis. Vi skal se nærmere på nyttige grep for å sikre en best mulig saksbehandling, som kan redusere risikoen for konflikt og etterfølgende rettssak:

OSLO
Tid: 5. desember kl. 09:00-11:00. Frokost og registrering fra kl. 08:30.
Sted: Arntzen de Besche, Bygdøy Allé 2, Oslo
Meld deg på her.

STAVANGER
Tid: 10. desember kl. 09:00-11:30. Frokost og registrering fra kl. 08:30.
Sted: Arntzen de Besche, Kongsgårdbakken 1, 4005 Stavanger
Meld deg på her.

TRONDHEIM
Tid: 3. desember kl. 09:00-11:30. Frokost og registrering fra kl. 08:30.
Sted: Arntzen de Besche, Dyre Halses gate 1a, Trondheim
Meld deg på her.

Kontaktpersoner