Hopp direkte til innhold

Selskapets første kapitalinnhenting fra eksterne investorer - Trondheim

I samarbeid med UTProsjektet og BDO, inviterer vi til seminar for UT bedriftene som ønsker en praktisk innføring og tips for første gangs innhenting av kapital fra eksterne investorer.

I forbindelse med første gangs innhenting av kapital beveger bedriften seg ofte ut i det som kan beskrives som nytt farvann. I tillegg møter man som oftest investorer som har erfaring fra èn eller flere tidligere investeringer. Et utgangspunkt som innebærer risiko for at dagens eiere kan ende opp med betingelser som med enkle grep kunne vært bedre, eller betingelser som gir uheldige virkninger på et senere tidspunkt. For at dagens eiere skal komme best mulig ut av en kapitalinnhenting kreves planlegging og forberedelser, et godt presentert investeringscase, en god prosess med mulige investorer og sist men ikke minst gjennomtenkte mekanismer og innhold i avtaleverket som ivaretar og balanserer dagens eieres interesser med ny investors interesser. I seminaret deler foredragsholdere med bred erfaring fra slike prosesser sine tips og erfaringer.

Program:

Hva er kapitalbehovet, og hvilke type investorer er aktuelle
Magne Aasheim, BDO

Har selskapet gjort forberedelsene til jobben med å hente penger
Morten Gillebo, BDO

Utforming og innhold av prospekt ovenfor investorer
Lars Klevland, BDO

Aksjekjøpsavtale, aksjonæravtale og evtuellt andre sentrale avtaler
Jon Martin Atkinson, Arntzen de Besche

Hvordan tenker en profesjonell investor og hva legger de vekt på når de skal investere
Kristin Eriksen Brede, S&T Invest AS

Tid: 4. oktober 2018 kl 09.00-11.00. Registrering, enkel frokost og kaffe fra kl. 08:3
Sted: Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127, Trondheim
Ingen deltakeravgift

Meld deg på seminaret her