Hopp direkte til innhold

Kurs i entreprisekontrakter med utgangspunkt i NS 8405 og NS 8407

Arntzen de Besche, i samarbeid med Standard Norge, inviterer til kurs i Bodø 25. oktober.

Et bygge- eller anleggsprosjekt gjennomføres sjelden akkurat slik partene i en entreprisekontrakt så for seg ved inngåelse av kontrakten. Avvik og endringer skjer. Dette kurset har fokus på entreprisekontraktenes hovedtrekk, og tar sikte på å øke kompetansen hos praktiske brukere av standardkontraktene.

Kursbeskrivelse

Entreprisekontraktene kjennetegnes ved sine bestemmelser om plassering av risiko, og håndtering av uforutsette hendelser som måtte oppstå i prosjektet, herunder varslingsreglene som gjelder for endringer og avvik.

Følgende temaer er sentrale i kurset:

Hvem er kurset for?

Kurset passer for byggherrer, entreprenører, prosjektledere og andre rådgivere innen bygge- og anleggsnæringen.

Kursholder:

Tor Kristian Lånke er advokat og partner i Arntzen de Besche Advokatfirma, og har i en rekke år jobbet tett på bygge- og anleggsbransjen, herunder særlig som advokat for offentlige og private byggherrer, totalentreprenører, og tekniske underentreprenører. Tor Kristian Lånke har sin primære kompetanse innen byggekontrakter og offentlige anskaffelser. Han holder regelmessig kurs og foredrag i entrepriserett og offentlige anskaffelser.

Tid: 25. okt 2018 / 09:00 - 16:00
Sted: Radisson Blu Hotel Bodø, Storgata 2, 8001 Bodø
Påmelding og mer informasjon på Standard Norge sin side her.

Kompetanse

Kontaktpersoner