Hopp direkte til innhold

Seminar

IPD - Fremtidens entreprisemodell

  • Tid: 28. februar 2018 09:00 - 12:30
  • Sted: Royal Garden Hotell - Kjøpmannsgata 73, Trondheim
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Registrering og mingling m/kaffe fra 08:30-09.00. Lunsj kl 12:00. Seminaret koster 500,-

Arntzen de Besche inviterer til seminar om Integrated Project Delivery (IPD) som er den siste utviklingen når det gjelder samhandlingskontrakter. Seminaret avholdes i Trondheim.

Norges første IPD-kontrakt ble inngått i 2016. Hvordan har dette fungert?

Anskaffelsen av Tønsbergprosjektet (Sykehuset i Vestfold) ble gjennomført som et pilotprosjekt i Norge, med IPD som gjennomføringsmodell. Arntzen de Besche bistod byggherren med å utvikle en IPD-avtale tilpasset norske forhold, basert på den amerikanske kontraktsmodellen til The American Institute of Architects. Vi har nå gleden av å invitere byggherrer og leverandører til et seminar om IPD.

Johan Arnt Vatnan, bl.a tidligere adm.dir i Helsebygg og prosjektdirektør for Tønsbergprosjektet, nå prosjektdirektør i Nye Veier, vil dele sine erfaringer og tanker rundt IPD og veien videre med denne gjennomføringsmodellen.

Bjørn Varegg, leder for kontrakt og anskaffelser for Tønsbergprosjektet, vil redegjøre for prismekanismene i en IPD-avtale, og hvilken betydning dette vil ha for alle leverandører i prosjektet.

Jon Gresseth, som er partner i Arntzen de Besche og leder for det juridiske teamet i Tønsbergprosjektet. Han vil snakke nærmere om forskjeller og likheter mellom IPD-avtaler og de mer tradisjonelle entreprisekontraktene.

Påmelding etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

Du vil bli kontaktet i etterkant av seminaret mht utfyllende informasjon om fakturaadresse.

Kompetanse

Kontaktpersoner