Hopp direkte til innhold

Seminar

Frokostseminar – Hovedbedrift og HMS-ansvar

  • Tid: 21. november 2018 09:00 - 12:00
  • Sted: Arntzen de Besche sine lokaler i Bygdøy allé 2, Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Ingen påmeldingsavgift. Frokost serveres fra kl 08.30.

Arntzen de Besche inviterer til seminar om hovedbedriftens samordning av HMS der flere bedrifter utfører virksomhet på samme arbeidsplass. Seminaret avholdes onsdag 21. november 2018 i våre lokaler i Bygdøy allé 2 i Oslo.

Høyesterett avsa 18. september 2018 en dom om straffansvar for hovedbedrift under arbeidsmiljøloven § 2-2, etter en arbeidsulykke med dødelig utfall for en ansatt i et annet selskap som opererte på stedet. Det finnes lite rettspraksis om ansvar for hovedbedrift fra tidligere, og Høyesteretts føringer vil få betydning for ansvarsforholdene på norske bygg- og anleggsplasser fremover.

På frokostseminaret vil vi gjennomgå høyesterettsdommen og vurdere konsekvensene av den. Et sentralt spørsmål er å avklare hvordan hovedbedriftens samordningsansvar skal gjennomføres i praksis. Videre er det viktig å forstå forholdet mellom reglene om koordinering i byggherreforskriften og reglene i arbeidsmiljøloven om hovedbedriftens samordning. De ulike problemstillingene vil bli belyst gjennom innlegg ved representanter fra advokatene, ØKOKRIM, entreprenørene og byggherrene.

Foredragsholdere:

Vi har gleden av å invitere byggherrer, entreprenører, rådgivere, leverandører og andre til et seminar om hovedbedrift og samordningsansvar.

Påmelding etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

Kompetanse

Kontaktpersoner