Hopp direkte til innhold

Forum for konsernadvokater - Hvordan håndtere varslinger og bekymringsmeldinger om kritikkverdige forhold

  • Tid: 24. april 2018 17:00 - 19:30
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy Allé 2, Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Ingen deltakeravgift. Det serveres mat og forfriskninger.

Varslinger og bekymringsmeldinger om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen – eller andre arenaer i tilknytning til virksomheten – kan ofte være krevende å saksbehandle. Den som varsler kan ha sterke meninger om hvordan bedriften skal håndtere saken, og behov for «å eie varslingen», men arbeidsgiver må ta hensyn til en rekke kryssende interesser.

Foredraget vil ha fokus på å belyse hvordan arbeidsgiver skal sikre at varslinger, bekymringsmeldinger og andre signaler om kritikkverdige forhold blir fanget opp og håndtert på en god og måte.

Foredragsholdere:

Håvard Sandnes og Agathe Løwenborg er begge partnere i vår arbeidslivsavdeling. De har bred erfaring knyttet til arbeidsrettslige spørsmål, og arbeider daglig med ulike problemstillinger knyttet til varsling og bekymringsmeldinger. Advokatene vil dele hvordan slike varsler/bekymringsmeldinger best bør håndteres fra arbeidsgivers side for å sikre en smidig prosess.

Thomas Hansen har doktorgrad i psykologi og har forsket på sosial påvirkning og gruppeprosesser. Han har erfaring fra konsulentbransjen og har blant annet arbeidet med konflikthåndtering i organisasjoner. Hansen tiltrådte nylig som HR-direktør i Arntzen de Besche.

Kompetanse

Kontaktpersoner