Hopp direkte til innhold

Forum for konsernadvokater - Hvordan samarbeide med startups og nyskapingsmiljøer

  • Tid: 14. juni 2018 17:00 - 19:30
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy Allé 2, Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Ingen deltakeravgift. Det serveres mat og forfriskninger.

Startups og nyskapingsmiljøer (inkubatorer, akseleratorer m.v) er en betydelig kilde til økt konkurransekraft og omstillingsevne for norsk næringsliv. For etablerte virksomheter vil et godt samarbeid med oppstartsselskaper kunne gi tilgang til ny teknologi og nye markedsmuligheter, men dette krever at man er i stand til å legge til rette for gode samarbeidsformer basert på tillit og transparens.

Vi vil se nærmere på hvilke utfordringer etablerte virksomheter vil møte i samarbeidet med startups og hvilke krav som stilles til samarbeidskulturen i et vellykket partnerskap. Vi vil også se nærmere på ulike kontraktsmodeller som kan støtte opp under målsetningen om et likeverdig og tillitsbasert samarbeid.

Foredragsholdere:

Rolf Assev er co-founder og partner i StartupLab i Oslo; en av nordens ledende nyskapingsmiljøer. StartupLab har, gjennom Founders Fund, investert i nærmere 40 startups, blant annet Remarkable, No Isolation og Huddly. Rolf var ansatt i Opera Software i mer enn 12 år og var dermed med på reisen fra 12 til 750 ansatte og mer enn 300 millioner aktive brukere.

Tommy Dahlen er partner i Arntzen de Besche og er tilknyttet vår markedsgruppe for Teknologi og Innovasjon. Tommy har også en stilling som Universitetslektor II ved NTNU Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse. Han har i 20 år vært strategisk og juridisk rådgiver for både oppstartsselskaper, investorer og etablerte virksomheter og har bred erfaring med problemstillingene fra flere ulike perspektiver.

Kontaktpersoner