Hopp direkte til innhold

Seminar

Digital sikkerhet i petroleumsvirksomheten: dataangrep og offshore forsikring

  • Tid: 24. januar 2018 15:00 - 17:00
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy Allé 2, 0257 Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Ingen deltakeravgift. Registrering fra kl. 14:30, mottagelse fra kl. 17:00

Arntzen de Besche og Parisco har gleden av å invitere til seminar i offshore forsikring onsdag 24. januar 2018.

Risikoen knyttet til digital sårbarhet er stadig økende. Petroleumsvirksomheten er i stor grad digitalisert og avhengig av digital teknologi. «The Internet of Things» vil medføre økt risikoeksponering. Strøm fra land til installasjoner på sokkelen vil også kunne påvirke risikobildet.

Forsikringsdekning av risiko ved dataangrep er et spennende tema. Cl. 380 «Cyber Attack Exclusion Clause» unntar skade etter dataangrep fra forsikringsdekning, men ulike forsikringsgivere tilbyr likevel dekning for dataangrep.

Temaet for dette seminaret er hvilken risiko aktører på norsk sokkel møter innenfor digital sikkerhet/dataangrep, og hvordan denne kan forsikres. Dette seminaret er det tredje seminaret i vår seminarserie om offshore forsikring. Følgende tema vil bli belyst:

Om foredragsholderne

Jørgen Dyrhaug, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, enhet for IKT-rådgiving. Dyrhaug er utdannet sivilingeniør fra NTH, og har bl.a. 14 års erfaring fra Forsvarsdepartementet.

Pål B. Kristoffersen, DNV GL, har vært sentral i selskapets arbeid med digital sårbarhet, og blant annet deltatt i arbeidet med DNV GLs nylig utgitte Recomended Practice «Cyber security in the oil and gas industry based on IEC 62443». Kristoffersen har også deltatt i arbeidet med DNV GL’s rapport «Digitale Sårbarheter Olje & Gass», som var vedlegg til NOU 2015: 13 Digital sårbarheter («Lysneutvalget»).

Anders Langeland Johannesen, Norwegian Hull Club, er ansvarlig for spesialrisiko og selskapets produktutviklingsgruppe. Det siste to årene har dette medført utviklingen av to cyber- forsikringsprodukter for marine og offshore.

Seminaret har som målgruppe alle som har interesse av datasikkerhet, forsikring og risikostyring innenfor petroleumsvirksomheten. Seminaret passer derfor for alle som jobber med disse temaene i E&P-selskap, leverandørbedrifter, forsikringsbransjen, finans og myndighetene. Seminaret vil også passe for personer som jobber med datasikkerhet, forsikring og risikostyring innenfor andre bransjer enn petroleumsvirksomheten.

Kompetanse

Kontaktpersoner