Hopp direkte til innhold

Seminar

Det årlige arbeidsrettsseminaret - Oslo

  • Tid: 15. november 2018 09:00 - 15:00
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler, Bydgøy Allè 2, Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Seminaret er gratis. Kaffe og registrering fra kl 08.30

Seminaret er praktisk rettet og tar for seg sentrale spørsmål fra arbeidsgiveres daglige utfordringer. Seminaret er særlig rettet mot personer som jobber innenfor HR og ledelse, men vil også være nyttig både for advokater og andre som jobber med arbeidsrettslige spørsmål.

Tema og problemstillinger for årets seminar vil være:

Foredragsholdere under seminarene vil være advokater i Arntzen de Besche.

Program

0830-0900 Kaffe og registrering
0900-0910 Velkommen 
0910-1040 Nyheter v/ Norah Rahimi og Knut-Marius Sture
1040-1055 Pause 
1055-1155 Midlertidighet, innleie og fast ansettelse v/ Kjersti Lyster Ryen og Emilie Veggeland Knudsen
1155-1300 Ansiennitet som utvelgelseskriterium ved nedbemanning v/ Emily Sandnes 
1300-1400 Lunsj 
1400-1500 Arbeidstakers fratreden, gjeninntreden og utøvelse av annet arbeid etter oppsigelse.
                           Erstatningsutmåling ved oppsigelse og avskjed v/ Agathe Løwenborg og Even Næstvold
1500 Seminaret avsluttes

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i programmet.

Seminarene forventes godkjent som obligatorisk etterutdanning for advokater. Regnskapsførere kan på egenhånd søke seminarene godkjent som obligatoriske etterutdanningstimer. 

Kompetanse

Kontaktpersoner