Hopp direkte til innhold

Anskaffelsesforum 1. juni

Mercell og Arntzen de Besche har nok en gang gleden av å invitere til et halvdagsseminar i offentlige anskaffelser. Vi har satt sammen et variert program med aktuelle temaer.

Vi tar først for oss reglene for kvalifikasjonskrav, blant annet hvilke krav som kan stilles og hvilken frihet oppdragsgiver har ved vurdering av om kravene er oppfylt.

Deretter skal våre eksperter på personvern så på de nye kravene for håndtering av personopplysninger. Dette er et viktig og aktuelt tema for både leverandører og oppdragsgivere!

I dagens tredje seanse skal vi snakke om klager.Vi skal med en praktisk tilnærming redegjøre for de ulike grunnlagene for klage, konsekvensene av å vinne frem i en klageprosess og hvilke vurderinger man bør gjøre i forkant av en klageprosess. Vi vil også se på hva som kan gjøres for å inngå unødvendige klageprosesser.

Til slutt skal vi se på hva som utgjør saklig grunn til avlysning og seneste utvikling i retts- og KOFA-praksis vedrørende dette.

Foredragsholdere er advokater fra Arntzen de Besche advokatfirma, samt representanter fra Mercell.

PROGRAM

09.30 - 10.00: Registering og kaffe
10.00 - 11.00: Kvalifikasjonskrav - Tillatte kvalifikasjonskrav og vurdering av oppfyllelse
11.15 - 12.00: Personvern i anskaffelsesprosesser
12.30 - 13.30: Klage: grunnlag, gjennomføring og konsekvenser
13.45 - 14.30: Avlysning av konkurranse – nye krav til saklig grunn?

TID: 1. juni 2018 kl 10.00 - 14.30. Registrering og kaffe fra kl 09.30 - 10.00
STED: Artzen de Besche sine kontorer i Oslo, adresse Bygdøy allé 2. Se i kart her.
DELTAKERAVGIFT: 750,- for betalende brukere av Mercell. 1 250,- for andre. Påmeldingen er bindende.
PÅMELDINGSFRIST: Onsdag 30. mai kl 12.00

Meld deg på her.

Kompetanse

Kontaktpersoner