Hopp direkte til innhold

Seminar

Allianser innen oljebransjen, Stavanger

  • Tid: 22. november 2018 16:00 - 17:30
  • Sted: Arntzen de Besche, Børehaugen 1, Stavanger
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Seminaret er gratis. Forfriskninger serveres fra kl. 17:30

Vi inviterer til seminar om allianser innen oljebransjen.

I de senere årene har vi sett en fremvekst av «allianser» mellom oljeselskaper og leverandører på norsk sokkel. Flere oljeselskaper har gjort det kjent at de har inngått strategiske allianser med leverandører for undervannsutbygginger, boretjenester, plattformutbygginger mv. Samtidig er det en fornyet interesse for bruken av alliansesamarbeid som kontraktsformat i byggeprosjekter offshore. Denne utviklingen har skjedd i en periode med lave oljepriser og en tilhørende villighet til å se på alternative og mer kostnadseffektive måter å strukturere feltutbygginger og større innkjøp.

Arntzen de Besche avholdt nylig seminar med samme tema i Oslo, og inviterer nå til seminar i Stavanger. På  seminaret vil advokater fra Arntzen de Besche dele vår innsikt i denne utviklingen og ellers de inntrykk vi satt igjen med etter interessante diskusjoner mellom sentrale industriaktører på seminaret i Oslo. På denne bakgrunn vil vi kaste lys over noen av de rettslige spørsmål som denne utviklingen reiser, og invitere til innspill og diskusjon blant deltakere i Stavanger.

Agenda:

Seminaret vil bli holdt på norsk.

Kompetanse

Kontaktpersoner