Hopp direkte til innhold

Seminar

AdeB Forum: «De vanskelige sykefraværssakene»

  • Tid: 29. august 2018 09:00 - 11:00
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy allé 2, 0257 Oslo - Møterom 1
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Ingen deltakeravgift. Registrering fra kl. 08:30-09:00

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til AdeB Forum onsdag 29. august 2018.

Håndtering av omfattende sykefravær kan være en stor utfordring for mange arbeidsgivere. Noen arbeidstakere blir langtidssykemeldt over flere år, mens andre har generelt høyt sykefravær i årevis, med perioder på jobb innimellom. Mange HR-ansatte og ledere føler at de har for lite handlingsrom når det kommer til arbeidstakere med et høyt sykefravær. For å lykkes i oppfølging av sykmeldte er det viktig at lederne i bedriften er trygge på regelverk og rammer, slik at de er i stand til å gjennomføre de tiltakene man ønsker på riktig tidspunkt og med god kvalitet.

Vi ser nærmere på mulige tiltak innenfor arbeidsgivers styringsrett ved gjentatte og regelmessige sykemeldinger.

Kompetanse

Kontaktpersoner