Hopp direkte til innhold

AdeB Forum - tredje samling

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til AdeB Forum onsdag 29. august 2018.

«AdeB Forum - Praktisk Arbeidsrett» har som mål å skape en plattform for HR ledere og andre med HR-relaterte oppgaver. Forumet skal være praktisk rettet og har som formål å drøfte aktuelle arbeidsrettslige temaer og problemstillinger på et faglig høyt nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på møtene.

Vi har to parallelle temaer på samme tidspunkt den 29. august. Foredragene starter kl 9 og avsluttes kl 11, og avholdes i våre lokaler i Bygdøy Allè 2, Oslo. Du kan velge mellom følgende:

Alternativ 1: «Omstruktureringer i bedriften; fremgangsmåte og fallgruver»

Omorganisering i bedriften er i dag et utbredt fenomen og har de siste tiårene blitt benyttet aktivt i det strategiske arbeidet i mange norske selskaper. Det er ikke lenger bare kriserammede bedrifter som nedbemanner og omorganiserer, men også bedrifter i vekst har behov for å omstrukturere, effektivisere og rasjonalisere virksomheten. Årsaken er et ønske om omstilling, grunnet økt intern konkurranse i bransjen, ny teknologi og endringer i markedsforholdene.

Vi ser nærmere på hvilke fallgruver som finnes og hvilke strategiske grep arbeidsgivere kan foreta ved en omorganisering.

Meld deg på her

***

Alternativ 2: «De vanskelige sykefraværssakene»

Håndtering av omfattende sykefravær kan være en stor utfordring for mange arbeidsgivere. Noen arbeidstakere blir langtidssykemeldt over flere år, mens andre har generelt høyt sykefravær i årevis, med perioder på jobb innimellom. Mange HR-ansatte og ledere føler at de har for lite handlingsrom når det kommer til arbeidstakere med et høyt sykefravær. For å lykkes i oppfølging av sykmeldte er det viktig at lederne i bedriften er trygge på regelverk og rammer, slik at de er i stand til å gjennomføre de tiltakene man ønsker på riktig tidspunkt og med god kvalitet.

Vi ser nærmere på mulige tiltak innenfor arbeidsgivers styringsrett ved gjentatte og regelmessige sykemeldinger.

Meld deg på her