Hopp direkte til innhold

AdeB Forum - De vanskelige sykefraværssakene og arbeidsgivers styringsrett

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til AdeB Forum onsdag 7. november i Oslo og fredag 7. desember i Stavanger.

«AdeB Forum - Praktisk Arbeidsrett» har som mål å skape en plattform for HR ledere og andre med HR-relaterte oppgaver. Forumet skal være praktisk rettet og har som formål å drøfte aktuelle arbeidsrettslige temaer og problemstillinger på et faglig høyt nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på møtene.

Temaet denne gang er "De vanskelige sykefraværssakene og arbeidsgivers styringsrett".

Håndtering av omfattende sykefravær kan være en stor utfordring for mange arbeidsgivere. Noen arbeidstakere blir langtidssykemeldt over flere år, mens andre har generelt høyt sykefravær i årevis, med perioder på jobb innimellom.

Mange HR-ansatte og ledere føler at de har for lite handlingsrom når det kommer til arbeidstakere med et høyt sykefravær. For å lykkes i oppfølging av sykmeldte er det viktig at lederne i bedriften er trygge på regelverk og rammer, slik at de er i stand til å gjennomføre de tiltakene man ønsker på riktig tidspunkt og med god kvalitet.

Vi ser nærmere på mulige tiltak innenfor arbeidsgivers styringsrett ved gjentatte og regelmessige sykemeldinger.

OSLO

Tid: Onsdag 7. november 2018, kl. 9.00-11.00. Frokost og registrering fra kl. 8.30.
Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy allé 2, Oslo
Ingen deltakeravgift.
Meld deg på her

STAVANGER

Tid: Fredag 7. desember 2018, kl. 9.00-11.00. Frokost og registrering fra kl. 8.30.
Sted: Arntzen de Besches lokaler i Børehaugen 1, Stavanger
Ingen deltakeravgift
Meld deg på her.

Kompetanse

Kontaktpersoner