Hopp direkte til innhold

Seminarer om offentlige anskaffelser 2017

Arntzen de Besche og Mercell gjennomfører årlig 4-6 seminarer i offentlige anskaffelser. Dato for det kommende årets seminarer er satt, og vi gleder oss til å se dere for en gjennomgang av følgende emner:

27. januar Frokostseminar for offentlige oppdragsgivere. Tema: Universell utforming i anskaffelser, med særlig fokus på IKT. Oppdragsgiverens innkjøpsfaglige skjønn og grensene for dette.

10. februar Frokostseminar i offentlige anskaffelser. Tema: Avvisning. Hva vil gjelde etter de nye reglene, hvordan unngå avvisning og hvordan håndtere beslutning om avvisning? Self-cleaning og tiltak for å unngå fremtidig avvisning.

21. april Frokostseminar i offentlige anskaffelser. Tema: Evalueringsmodeller. Hva er lovlig, og hvordan bruke dem? Særlig om bruken av verdibaserte anskaffelser.

9. juni Halvdagsseminar i offentlige anskaffelser. De første erfaringene med det nye regelverket. Ble det enklere?

8. september Frokostseminar i offentlige anskaffelser. Leverandørrettigheter. Handlingsrommet før og etter at meddelelse om tildeling er sendt ut. Hvordan har nytt regelverk innvirket på leverandørrettighetene?

17. november Frokostseminar i offentlige anskaffelser. Ny praksis på området for offentlige anskaffelser. EU-domstolen, nasjonale domstoler og KOFA.

Endelig utforming av program og påmelding kommer når seminarene nærmer seg. Foredragsholdere vil i hovedsak være advokater i Arntzen de Besche Advokatfirma med anskaffelser som spesialfelt, men vi tar også med oss eksterne foredragsholdere med særskilt kompetanse i ulike deler av anskaffelsesregelverket.

Seminarene er forbeholdt kunder av Mercell. 

Kompetanse