Hopp direkte til innhold

Seminar

Prosjekt- og anbudssamarbeid - hva er lov?

  • Tid: 01. mars 2017 09:00 - 11:00
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Frokost og registrering fra kl. 08:30

Arntzen de Besche og NHO inviterer til frokostseminar 1. mars 2017 kl. 09:00-11:00.

Samarbeid kan være nøkkelen for små og mellomstore bedrifter til å delta i større anbud og prosjekter, og er positivt for konkurransen. Dersom bedriftene er konkurrenter og i stand til å levere selvstendige tilbud, vil imidlertid samarbeidet kunne føre til en aktør mindre i konkurransen om oppdraget.

Konkurransetilsynet har ved flere anledninger ilagt høye gebyrer for konkurransebegrensende anbuds- og prosjektsamarbeid. EFTA-domstolen har nylig bekreftet at det skal legges til grunn strenge prinsipper ved samarbeid om anbud. Denne saken gjaldt felles tilbud ved en offentlig anbudskonkurranse innen taxi-transport, men konkurranseloven gjelder for alle bransjer.

De strenge reglene gjelder dessuten ikke bare ved felles og samordnet anbud. Også arbeidsfellesskap og underleverandøravtaler må vurderes etter de samme linjer. NHO har tidligere sammen med Arntzen de Besche utgitt en veileder om konkurranseloven og prosjektsamarbeid. På seminaret vil vi oppfriske veilederen og supplere med nyere praksis. Seminaret tar også for seg forholdet til regelverket om offentlige anskaffelser ved inngivelse av felles tilbud eller bruk av underleverandører.

Foredragsholdere på seminaret er: 

Kompetanse

Kontaktpersoner