Hopp direkte til innhold

Seminar

Høstkonferansen 2017

  • Tid: 16. november 2017 13:00 - 17:00
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Ingen deltakeravgift. Registrering fra kl. 12:00, mottagelse fra kl. 17:00

Arntzen de Besche og Norwea inviterer igjen til høstkonferanse i kjølvannet av stortingsvalget 2017. Hva betyr utfallet for vindkraftmarkedet? Hvordan vil en ny regjering forholde seg til EUs energipolitikk? Ikke minst, hva kreves av bransjen selv og av politiske rammevilkår for å bygge vindkraft i et kommersielt marked uten elsertifikater?

Sett av 16. november for å holde deg oppdatert om retningen på vindkraftmarkedet etter stortingsvalget. Hvilken regjeringskonstellasjon vil vi få, og hva betyr dette for bransjens rammevilkår? Allerede i valgkampen er det klart at partiene ikke er enige om hvordan Norge skal forholde seg til vårt viktigste energimarked, nemlig EU. Hva vil dette ha å si for vår tilknytning til EUs energiunion og fremtiden for fornybar energi i Norge? Samtidig beveger både Norge og andre vindmarkeder seg i en retning der vindkraft skal bygges ut på kommersielle vilkår uten subsidier. Hvilke krav stiller dette til politikere hva gjelder rammevilkår som konsesjonspolitikk og skatteregime? Hva kan bransjen selv gjøre for å fremme og finansiere de beste prosjektene?

Vi tar debatten med innlegg fra aktuelle politikere og faglig ekspertise fra inn- og utland.

Ikke minst setter vi av god tid til mingling og den tradisjonelle mottagelsen med tapas og forfriskninger.

Spørsmål og kommentarer kan rettes til Øistein Schmidt Galaaen () og Thomas Karlsen ().

Program

12:00 Registrering og enkel lunch

Bolk I: EUs energiunion møter norsk vindkraftpolitikk

13:00 Velkommen - Espen Bakken (Partner, Arntzen de Besche) og Øyvind Isachsen (Adm. dir. Norwea)
13:05 Norsk energipolitikk i vinden - Elnar Remi Holmen (Statssekretær, Olje- og energidepartementet, FrP) 
13:25 The Energy Union and Norway - Bernd Biervert (Deputy Head of Cabinet to VP Maroš Šefčovič, European Commission)
13:45 Rammer og muligheter for norsk vindkraft - Per Sanderud (Vassdrags- og energidirektør, Norges vassdrags- og energidirektorat)
14:05 Pause 

Bolk II: Nytt Storting – hva betyr det for vindkraftbransjen?

14:30 Norweas forventninger til Storting og regjering for den neste fireårsperioden - Norwea
14:40 Partipolitisk stafett – hva blir de tre viktigste energipolitiske utfordringene i Stortingsperioden? -
              Foreløpig er følgende bekreftet: 
               - MDG – Rasmus Hansson
               - Ap – Runar Sjåstad
               - H – Lene Westgaard-Halle
               - SV – Kari Elisabeth Kaski
               - FrP – Terje Halleland

15:15 Debatt og konklusjoner. Ledet av energi- og klimajournalist Gert Mollestad (Montel)
15:30 Pause

Bolk III: Vindkraft uten støtteordninger – hva skal til?

16:00 Bakteppe (1): Norsk vindkrafts konkurranseevne - Norwea
16:10 Bakteppe (2): Hvordan påvirker andre lands støtteregimer norske investeringsvilkår? - Adrian Mekki,
               THEMA Consulting Group

16:20 Bakteppe (3): Nett og konsesjoner i nasjonal ramme for vindkraft - Erlend Bjerkestrand, prosjektleder for
               arbeidet med nasjonal ramme, Norges vassdrags- og energidirektorat

16:40 Bransjestafett: Hva er de tre viktigste forutsetningene for å lykkes med vindkraft uten støtteordninger?
               - Olav Rommetveit (Zephyr)
               - Knut Dyrstad (Statkraft)
              - Gudmund Sydness (Nordisk Vindkraft)

Kompetanse