Hopp direkte til innhold

Frokostseminar om eksportkontroll og sanksjoner – Utfordringer og muligheter for næringslivet

Ulike land har ulike regimer for eksportkontroll og sanksjoner. For eksportbedrifter er det viktig å kjenne til rekkevidden og begrensningene i regelverket for å kunne utnytte handlingsrommet. Det er også viktig å kjenne til hvordan man rent praktisk skal forholde seg til regelverket i en hektisk hverdag.

Svært mange foretak eksporterer varer fra Norge med mulig militær anvendelse. Det gjelder PC’er, kommunikasjonsmidler, m.m. Altså produkter som oppfattes som hverdagslige. Hvilke varer som krever eksportlisens er derimot ofte ikke enkelt å fastslå, men det er likevel svært viktig å kjenne til hvilke produkter som krever lisens ettersom det er straffbart å foreta eksport uten nødvendig lisens. På seminaret ser vi på praktiske implikasjoner av regelverket.

Det er ikke bare eksportkontrollregelverket som kontrollerer eksport fra Norge. Det er innført en rekke sanksjoner mot land og organisasjoner. Stor betydning for norsk næringsliv fikk det derfor når blant andre Norge, EU og USA innførte sanksjoner mot Russland i 2014, som innebar blant annet frys av finansielle midler, forbud mot handel med verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, samt et eksportforbud for enkelte varer til russisk petroleumssektor. Sanksjonene kom som en reaksjon på annekteringen av Krimhalvøya og krigen i Øst-Ukraina. Sanksjonene har siden innføringen blitt forlenget med jevne mellomrom og flere eksperter tror det kan ta lang tid før sanksjonene blir lempet eller hevet. Stor betydning hadde det også når Norge lempet på sine sanksjoner mot Iran i 2016. Det medførte nye muligheter for aktivitet i Iran. Foreløpig har imidlertid mange vegret seg for å benytte muligheten dette gir. Vi ser nærmere på særlig det norske sanksjonsregimet, men også på hvordan særlig amerikanske sanksjoner er av direkte betydning for selskaper i Norge.

På seminaret vil vi fokusere på norsk eksportkontroll, lisensiering, samt berøre noen praktiske utfordringer innenfor eksportkontroll, samt restriktive tiltak/sanksjoner.

Foredragsholdere er Stein Ove Solberg og Magnus Høegh Krohn Viddal fra Arntzen de Besche Advokatfirma. Solberg og Viddal har lang erfaring med å bistå norske og utenlandske bedrifter i spørsmål knyttet til eksportkontroll og sanksjoner.

I tillegg vil Prox Dynamics AS fortelle om sine erfaringer.

Tid: 9. mars kl 09.00-11.00. Frokost/registrering fra kl 08.30
Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy Allè 2, Oslo

Seminaret avholdes i samarbeid med Oslo Chamber of Commerce. Påmelding til seminaret gjøres via følgende link.

Kontaktpersoner