Hopp direkte til innhold

Seminar

Fra ned- til oppbemanning: nyttig lærdom når tidene skifter

  • Tid: 26. april 2017 08:30 - 10:30
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Børehaugen 1, 5.etg, Stavanger
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Frokostservering fra kl 08.00. Ingen seminaravgift

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til seminar hvor vi gjennomgår hvilke arbeidsrettslige temaer og prosesser som er viktige å gjennomgå når markedssituasjonen endres.

Seminaret vil særlig fokusere på:

Nedbemanning - utvalgskrets og utvelgelseskriterier v/advokat Monica Furustøl

Oppbemanning - oppdatering av ansettelsesavtaler og fortrinnsrett v/advokat Thomas Smedsvig

Arntzen de Besche har lang erfaring i å rådgi bedrifter og virksomheter som må omstille seg grunnet økende eller fallende etterspørsel etter varer og tjenester, og hvor personalledelse står sentralt i prosessen.

Seminaret er særlig egnet for bedriftsledere, HR-personell og andre som arbeider med personalansvar eller endringsledelse.

Kompetanse

Kontaktpersoner