Hopp direkte til innhold

Seminar

Døgnkontinuerlig meldeplikt og ny hverdag med MAR

  • Tid: 31. mars 2017 08:30 - 09:30
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Frokost og registrering fra kl. 08:00

Arntzen de Besche ønsker velkommen til årets første frokostseminar rettet mot aktører i det norske verdipapirmarkedet.

Med virkning fra 1. april 2017 vil børsnoterte selskaper måtte melde innsideinformasjon umiddelbart, også der slik informasjon oppstår utenfor børsens åpningstid. Videre er deler av EUs nye markedsmisbruksdirektiv allerede trådt i kraft med virkning for Norge, dette selv om direktivet enda ikke er behandlet av verdipapirlovutvalget.

Vi vil i dette seminaret se nærmere på hvordan markedsaktørene bør innrette seg når meldeplikten blir døgnkontinuerlig 1. april 2017. Øivind Amundsen, direktør for førstehåndsmarkedet og juridiske tjenester ved Oslo Børs vil redegjøre nærmere for hvordan Oslo Børs som markedsplass vil praktisere endringen.

Videre vil vi se på hvordan markedsaktørene allerede i dag må forholde seg til MAR og hva som forventes å komme når direktivet formelt innlemmes i norsk lov. Vi vil blant annet se nærmere på hvilken betydning dette får for innsidehandelsreglene, løpende informasjonsplikt og utsatt offentliggjøring, betydning for markedssonderinger mv.

Foredragsholdere

Øivind Amundsen er direktør for førstehåndsmarkedet og juridiske tjenester ved Oslo Børs.

Marianne Sahl Sveen er partner i Arntzen de Besche Advokatfirma og arbeider hovedsakelig med kapitalmarkedstransaksjoner samt generell rådgivning tilknyttet børs- og verdipapirrett.

Seminaret er særlig egnet for børsnoterte foretak, advokater i meglerforetak og finansielle tilretteleggere/meglere.

Kompetanse

Kontaktpersoner