Hopp direkte til innhold

Seminar

Anskaffelsesseminar for offentlige oppdragsgivere

  • Tid: 27. januar 2017 09:00 - 11:00
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Seminaret er gratis. Registrering fra kl. 08.30

I samarbeid med Mercell arrangerer Arntzen de Besche frokostseminar særskilt for oppdragsgivere. Første tema er universell utforming i anskaffelsesprosessen, med særlig fokus på IKT. Altså tilrettelegging for at alle mennesker skal kunne tilegne seg informasjon og utføre tjenester. Deretter vil vi se på oppdragsgivers handlingsrom gjennom det innkjøpsfaglige skjønnet.

Gjennom ny forskrift om offentlige anskaffelser har det blitt tydeliggjort at det offentlige skal benytte kravspesifikasjoner som tar hensyn til universell utforming ved anskaffelse av IKT. Det kan være krevende for oppdragsgiver å ta stilling til når og hvordan det skal stilles krav til universell utforming. Dessuten vil vi se på hvordan kravet til universell utforming av IKT korrelerer med tilsvarende krav i Diskrimineringsloven.

For å snakke om universell utforming i anskaffelsesprosessen har vi fått med oss Susanna Laurin, som er daglig leder i selskapet Funka. Funka arbeider med standarder for utvikling, oppstilling av krav og analyse knyttet til universell utforming. De holder også en rekke kurs om temaet. På seminaret vil de se nærmere på kravet som stilles i den nye forskriften og hvordan oppdragsgiver kan bruke dette for å oppnå gode anskaffelser der det som kjøpes inn fungerer for alle mennesker. Laurin vil bruke praktiske eksempler og det er selvsagt mulighet for å stille spørsmål.

I en anskaffelsesprosess har oppdragsgiver et betydelig innkjøpsfaglig skjønn. Dette kan i begrenset grad overprøves av KOFA og domstolene. På seminaret ser vi nærmere på grensene for skjønnet og hvordan oppdragsgiver kan bruke det innkjøpsfaglige skjønnet for å få en god anskaffelse. 

Seminaret er forbeholdt Mercell sine kunder.