Hopp direkte til innhold

AdeB-dagene våren 2017

Arntzen de Besche har gleden av å invitere jusstudenter ved UiO til manuduksjon i våre lokaler i Bygdøy allé 2.

5. mai: Erstatningsrett - «Objektivt ansvar med hovedvekt på det ulovfestede objektive ansvaret og hovedtrekk i bilansvaret» v/ Terje Granvang. Meld deg på her.

9. mai: Dynamisk tingsrett - «Kreditorenes beslagsrett» v/ Erlend Haaskjold. Meld deg på her.

11. mai: EØS-rett - «Betydningen av EØS-rett i norsk rett» v/ Espen I. Bakken. Meld deg på her

16. mai: Forvaltningsrett - «Domstolenes prøvelsesrett» v/ Ole Kirkvaag. Meld deg på her.

22. mai: Sivilprosess - «De grunnleggende kravene til søksmålsgjenstand, partstilknytning og søksmålssituasjon i tvisteloven § 1-3.» v/ Andreas Nordby. Meld deg på her

24. mai: Kontraktsrett - «Reglene om kontraktsrevisjon: forutsetningslæren og læren om force majeure» v/ Erlend Haaskjold. Meld deg på her

Vi gleder oss til å møte deg! 

Kontaktpersoner