Hopp direkte til innhold

Seminar

Seminar - Risikoforståelse og krisehåndtering i bedriften

En krise rammer ofte raskt og brutalt. I løpet av timer kan bedriftens omdømme, organisasjon og posisjon svekkes for alltid. Velkommen til seminar om risikoforståelse og krisehåndtering.

Tid: Tirsdag 15. november 2016 09:00-15:30
Sted: Næringsforeningen i Stavanger, Rosenkildehuset

Kriser kan oppstå i form av ulykker, korrupsjon, uanmeldt myndighetstilsyn, intern uro, økonomiske vanskeligheter eller juridiske angrep som midlertidig forføyning, arrest eller beslag. Ofte skapes medieoppslag som i seg selv blir en stor belastning.

Hvordan virksomheten kommer ut av krisen er avhengig av hvor godt rustet man er til å møte situasjonen, og hvordan den håndteres.

Gjennom seminaret får du mer kunnskap om ulike former for kriser, hvordan de forebygges og håndteres. Med erfaring fra flere bransjer vil innlederne dele sin kunnskap, belyse risikoforståelse, relevant regelverk, krisereaksjoner og medie- og omdømmehåndtering.

Program:

Meld deg på her.

Seminaret arrangeres av advokatfirma Arntzen de Besche i samarbeid med Næringsforeningen, Universitetet i Stavanger, Bjørnson Organisasjonspsykologene og kommunikasjonsrådgivningsselskapet Agent.

Kompetanse