Hopp direkte til innhold

Seminar

Nytt anskaffelsesregelverk: Krav til elektronisk konkurransegjennomføring

  • Tid: 11. mars 2016 10:00 - 13:00
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Seminaret er gratis. Registrering fra kl. 09.30

Mercell og Arntzen de Besche inviterer til et gratis halvdagsseminar om de nye reglene om elektronisk kommunikasjon i offentlige anbudsprosesser.

Fra og med 1. juli 2016 trer det nye anskaffelsesregelverket i kraft, som pålegger at all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og tilbyder i konkurransefasen skal være elektronisk. For deg som innkjøper betyr dette blant annet at publisering av konkurransedokumenter, spørsmål og svar samt mulighet for innlevering av tilbud må kunne skje elektronisk. 

Hva vil dette si for deg i praksis, og hvilke regler må du forholde deg til? 

Vi vil på dette seminaret gi deg informasjonen og verktøyene du trenger for å håndtere de nye direktivene på en best mulig måte. 

Agenda:
Hvordan møte de nye direktivene?
Gjennomgang av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) for offentlige anskaffelser og hvordan du raskt og enkelt kommer i gang.
Sr. rådgiver offentlige anskaffelser Une Cathrin Moslet i Mercell 

Hva sier de nye direktivene? 
I henhold til det nye regelverket pålegges det bruk av elektronisk kommunikasjon i anskaffelsesprosessen frem til inngåelse av kontrakt. Det stilles blant annet krav om at konkurransegrunnlaget gjøres tilgjengelig elektronisk og at leverandører innleverer forespørsler om å delta og tilbud elektronisk. Vi ser nærmere på enkelte rettslige utfordringer for oppdragsgiver og leverandør knyttet til elektronisk kommunikasjon, samt de nye reglene forøvrig. 
Advokatene Espen Bakken og Ronny Rosenvold i Arntzen de Besche Advokatfirma 

Målgruppe: Alle virksomheter som må forholde seg til lov og forskrift om offentlig anskaffelser 

Kompetanse