Hopp direkte til innhold

Seminar

Leverandørdialog, avvisning og self-cleaning

  • Tid: 15. april 2016 09:00 - 11:00
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Seminaret er gratis. Registrering fra kl. 08.30

Mercell og Arntzen de Besche har igjen gleden av å invitere gamle kjente og nye forbindelser til en meget populær møteplass for alle som er opptatt av offentlige anskaffelser, enten som leverandør eller som oppdragsgiver.

Vi deler opp dette seminaret i to deler. I første del vil seniorrådgiver Tanja Huse-Fagerliei Difi se nærmere på mulighetene for leverandørdialog forut for og etter kontrakt er inngått med oppdragsgiver. Innlegget vil gi en viktig input i arbeid for mer dynamiske innkjøp.

I andre del av seminaret vil advokatene Espen Bakken og Ronny Rosenvold fra Arntzen de Besche ta for seg hvordan man som leverandør håndterer en avvisning. Herunder sees det på det nye regelverket om self-cleaning ved korrupsjon. Med eksempler fra sin erfaring som rådgivere vil de formidle hvordan man bør opptre i ulike situasjoner for å sikre seg best mulig som leverandør. 

Kompetanse