Hopp direkte til innhold

Seminar

Frokostseminar om nye skatteregler i statsbudsjettet

  • Tid: 10. oktober 2016 09:00 - 11:00
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Registrering fra kl. 08:30, seminaret er gratis. Frokost og drikke serveres.

Velkommen til vårt frokostseminar som går gjennom de viktigste forslagene om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen.

Det knytter seg stor spenning særlig til mulige endringer i norsk internasjonal skatterett som oppfølging av Scheel-utvalgets rapport og OECD’s anbefalinger i BEPS-rapporten. Mulige justeringer i reglene om rentebegrensninger vil også påvirke rent norske forhold.

Våre advokater vil gi deg en oversikt over forslagene – og det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Kompetanse