Hopp direkte til innhold

Seminar

Frokostseminar offentlige anskaffelser 11. november – nyheter fra 2016

  • Tid: 11. november 2016 09:00 - 12:00
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Seminaret er gratis. Registrering fra kl. 08.30

Mercell og Arntzen de Besche arrangerer årets siste frokostseminar i offentlige anskaffelser 11. november. Det gjør vi med et utvidet anskaffelsesforum hvor det først vil være en gjennomgang av de viktigste endringene i anskaffelsesregelverket som trer i kraft 1. januar 2017, før vi gjør et tilbakeblikk på året som har gått med en gjennomgang av sentrale avgjørelser i rettspraksis fra 2016.

I den første timen vil Arntzen de Besche sitt anskaffelsesteam gi en kort og overordnet gjennomgang av de viktigste endringene anskaffelsesregelverket. Fokuset vil være på enkelte endringer med særlig betydning for leverandører, slik som hva man skal være oppmerksom på, og hvilke rettigheter leverandører har når det nye regelverket trer i kraft.

De to etterfølgende timene settes av til en gjennomgang av det vi mener er de viktigste avgjørelsene fra norske domstoler, EU-domstolen og KOFA fra 2016 på området for offentlige anskaffelser. Det har kommet flere prinsipielle avgjørelser som har betydning for leverandørenes rettigheter, blant annet knyttet til avvisning, erstatning, vesentlig feil m.v. og vi vil gjennomgå betydningen av disse for oppdragsgiver og leverandør.

Seminaret er forbeholdt Mercell sine kunder.