Hopp direkte til innhold

Seminar

Årets første anskaffelsesforum

  • Tid: 29. januar 2016 09:00 - 11:00
  • Sted: Arntzen de Besches lokaler i Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
  • Påmeldingsfristen er utgått
  • Seminaret er gratis. Frokost og registrering fra kl. 08.30

Mercell og Arntzen de Besche har gleden av å invitere oppdragsgivere og leverandører til årets første anskaffelsesforum. Temaet denne gang er todelt.

For det første ser vi på grunnlaget for oppdragsgivers tildelingsbeslutning. Sentralt vil være hvordan oppdragsgiver bør tenke rundt kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Videre ser vi på hvilke forhold leverandører bør være oppmerksom på ved utforming av tilbudet og hvor langt oppdragsgiver kan gå i å avklare uklarheter.

For det annet gjennomgår vi leverandørenes handlingsalternativer etter kontrakt er tildelt, herunder begrunnelse, innsyn og klage. En tilbakevendende problemstilling er at begrunnelsen for tildelingen ikke er tilstrekkelig til å fastslå om feil er begått. Klagefristen er ofte kort. Det haster med å bestemme seg for hva man skal gjøre. Vi ser på hvilke handlingsalternativer leverandørene har når beslutning om tildeling foreligger. 

Kompetanse