Hopp direkte til innhold

Seminar

Arbeidsrettsseminar 2016 - Stavanger

Arntzen de Besche har gleden av å invitere til sitt årlige arbeidsrettseminar i Stavanger.

Seminaret er praktisk rettet og tar for seg sentrale spørsmål fra arbeidsgiveres daglige utfordringer. Seminaret er særlig rettet mot personer som jobber innenfor HR og ledelse, men vil også være nyttig både for advokater og andre som jobber med arbeidsrettslige spørsmål.

Tema og problemstillinger for årets seminar vil være:

Tid: Onsdag 26. oktober kl 09.00-16.00.
Sted: Rosenkildehuset, Rosenkildetorget 1, 4005 Stavanger

Klienter av Arntzen de Besche og medlemmer av Næringsforeningen i Stavanger-regionen får seminaret til medlemspris (kr 990,00).

Seminarene godkjennes som obligatorisk etterutdanning for advokater.

Regnskapsførere kan på egenhånd søke seminarene godkjent som obligatorisk etterutdanning.

Meld deg på her.

Program for dagen:

Kl. 09.00 – 09.15: Velkommen
Kl. 09.15 – 10.30: Nyheter i rettsutviklingen v/Knut-Marius Sture og Kjersti Lyster Ryen
Kl. 10.30 – 10.45: Pause
Kl. 10.45 – 11.45: Innsyn i e-post og adgangen til å overvåke ansatte v/Thomas Smedsvig
Kl. 11.45 – 12.15: Lunsj
Kl. 12.15 – 13.15: Mobbing og trakassering - hvordan skal arbeidsgiver håndtere slike saker? v/Lars Holo
Kl. 13.15 – 13.30: Pause
Kl. 13.30 – 14.30: Bruk av utvalgskretser ved nedbemanning –saklig avgrensning av kretsen: Nye signaler fra Høyesterett, hva gjelder nå? v/Knut-Marius Sture og Even Næstvold
Kl. 14.30 – 14.45: Pause
Kl. 14.45 – 15.30: Arbeidstilsynets og andre myndigheters rett til innsyn og beslag ved bekymringsmeldinger eller uønskede hendelser v/ Monica Furustøl
Kl. 15.30: Avslutning

Finn programmet i pdf her.

Kontaktpersoner